Vào ngày 13/4, thống đốc Osaka đã yêu cầu các doanh nghiệp thuộc các nhóm sau dừng hoạt động từ 14/4 đến 6/5:

Ngoài ra, các hàng quán chỉ được hoạt động tới 20 giờ và dừng phục vụ đồ uống có cồn từ 19 giờ.

Nếu những đối tượng được kể trên không tuân theo yêu cầu trên, chính quyền Osaka sẽ tiếp tục gửi yêu cầu đến từng cơ sở và cân nhắc đến việc công bố tên cơ sở vi phạm yêu cầu cho toàn người dân.

Nguồn: Báo NHK