Vào ngày 12/4, tỉnh Ishikawa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về tình hình dịch COVID-19, có hiệu lực đến ngày 6/5.

Thống đốc yêu cầu người dân tránh ra ngoài đường trừ trường hợp cấp bách và cần thiết cũng như tránh đi đến các hàng quán mà nhân viên và khách hàng tiếp xúc thường xuyên ở khoảng cách gần như quán bar, hộp đêm. Hiện nay tại tỉnh Ishikawa có 113 người dương tính với COVID-19 và 75 người trong số đó sinh sống tại thành phố Kanazawa, nơi nhiều hàng quán và bệnh viện được xác định là ổ dịch.

Thống đốc cũng yêu cầu các doanh nghiệp tạo môi trường cho nhân viên có thể đi làm lệch giờ hay làm việc tại nhà.

Tiếp nối lời tuyên bố này, thị trưởng thành phố Kanazawa cũng mở cuộc họp báo vào ngày 13/4 và tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố. Ông kêu gọi người dân hạn chế đi ra khỏi phạm vi thành phố Kanazawa trừ khi có việc cấp bách và cần thiết.

Nguồn: Báo NHK