Trước tình hình số bệnh nhân nhiễm vi-rút ngày càng gia tăng, bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội của Nhật Bản cho hay chính quyền 25 tỉnh thành đang trong quá trình thương lượng với các công ty điều hành khách sạn, nhà nghỉ để sử dụng những nơi đó làm phòng bệnh tạm thời cho người có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng sử dụng. Mục đích của chính sách này nhằm đảm bảo số lượng giường bệnh tại bệnh viện để những người có triệu chứng nặng có thể nhập viện.

Nguồn: Báo Asahi