Trước tình hình bùng phát dịch COVID-19, Sở cảnh sát tuyên bố sẽ đình chỉ vô thời hạn việc gia hạn giấy phép lái xe và lớp học đào tạo người cao tuổi đang được thực thi tại các sở cảnh sát cũng như hội trường thi lấy giấy phép lái xe từ ngày 15.

Nguồn: Báo Asahi