Chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố bắt đầu phát khẩu trang miễn phí cho mỗi hộ gia đình từ ngày 17 tháng 4. Thứ tự phát bắt đầu từ nơi có nhiều ca nhiễm, cụ thể là Tokyo. Trước đó, chính phủ đã ưu tiên phát khẩu trang đến các trường tiểu học, trung học và cơ sở dưỡng lão.

Chi phí mỗi khẩu trang khoảng 200 yên, kinh phí để mua khẩu trang và phân phát khẩu trang vào khoảng 46.6 tỉ yên.

Nguồn: Báo Nikkei