Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nishimura Yasutoshi cho hay chính phủ đặt mục tiêu bắt đầu từ tháng 5 sẽ cấp tiền mặt cho các hộ gia đình bị giảm thu nhập do dịch COVID-19 trong cuộc họp báo ngày 14/5.

Trước đó, chỉnh phủ đã thông báo sẽ cấp 300,000 yên cho mỗi hộ gia đình có thu nhập giảm xuống dưới một mức nhất định trong 1 tháng bất kỳ trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 6.

Nguồn: Báo NHK