Sáng nay, thủ tướng Abe đã có cuộc họp với đại biểu Yamaguchi của đảng Công Minh tại văn phòng thủ tướng. Trong cuộc họp, đại biểu Yamaguchi đã đề xuất việc trợ cấp cho mỗi người dân khoản tiền mặt 100,000 yên, không kể mức thu nhập của người đó như là một biện pháp bổ sung trong việc đối phó với dịch COVID-19.

Thủ tướng Abe đã trả lời rằng trước mắt sẽ thiết lập ngân sách bổ sung, sau đó sẽ cân nhắc kĩ về đề xuất này.

Nguồn: Báo NHK