Bộ Y Tế, Lao Động và Phúc Lợi Nhật Bản cho biết tạm thời cho phép các công ty được bố trí thực tập sinh kỹ năng nước ngoài tham gia sản xuất khẩu trang do nguồn cung đang thiếu vì đại dịch COVID-19.

Các công ty tiếp nhận thực tập sinh nước ngoài vốn chỉ được phép bố trí thực tập sinh làm trong lĩnh vực có thể học được các kỹ năng đã được quy định từ trước. Tuy nhiên, Bộ Lao Động đã đưa ra quyết định áp dụng chính sách ngoại lệ để thực tập sinh có thể làm việc không liên quan đến rèn luyện kỹ năng theo quy định ban đầu trong mùa dịch này sau khi nhận được kiến nghị từ các công ty dệt may.

Bộ Lao Động nhấn mạnh rằng rằng chính sách ngoại lệ này sẽ được áp dụng trong 1 thời gian nhất định và số giờ tham gia sản xuất khẩu trang không được phép vượt quá số giờ thực tập quy định ban đầu.

Nguồn: Báo NHK