Sau đề xuất của đảng Công Minh về việc trợ cấp tiền mặt 10 vạn yên cho mỗi người dân không dựa theo mức thu nhập của người đó như là một biện pháp kinh tế để đối phó với dịch COVID-19, thủ tướng Abe đã nói với các quan chức của đảng dân chủ tự do rằng sẽ điều chỉnh ngân sách bổ sung theo hướng thực thi việc trợ cấp này.

Nguồn: Báo Yahoo!