Sau lời tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc của thủ tướng Abe, nhà chức trách của Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ cho hay Bộ sẽ không thay đổi chủ trương về việc yêu cầu từng tỉnh đưa ra quyết định linh hoạt trong việc điều hành trường học dựa theo tình hình dịch ở từng khu vực.

Ngoài ra, ngay cả khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp được áp dụng, thống đốc tỉnh thành không có thẩm quyền đưa ra quyết định đóng cửa tất cả các trường trừ các trường thuộc sự điều hành của chính quyền tỉnh.

Theo số liệu thống kê của Bộ, tính đến thời điểm ngày 10/4, có 38% các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học quốc gia, công lập và tư thục trên cả nước bắt đầu học kỳ mới, nếu chỉ tính riêng trong 40 tỉnh thành chưa được chính phủ công bố tình trạng khẩn cấp thì có hơn 55% trường học đã bắt đầu học kỳ mới.

Nguồn: Báo Sankei