Biên soạn: Tạ Thị Khánh Hòa, kiểm toán viên Công ty PwC
Hiệu đính: BS.TS. Phạm Nguyên Quý, Tổ chức Y học cộng đồng, Bệnh viện Trung Ương Kyoto Miniren

Câu hỏi 1: Chi phí xét nghiệm bao gồm những nội dung gì?
Trả lời: Chi phí xét nghiệm ở Nhật bao gồm những nội dung dưới đây

  1. Chi phí khám (thay đổi tùy bệnh viện và tùy dạng bảo hiểm của người bệnh)
  2. Chi phí kĩ thuật xét nghiệm (13,500-18,000 yên)
  3. Chi phí “phán quyết” trả kết quả là mẫu dương tính hay âm tính (1,500 yên)
    Như vậy, chi phí xét nghiệm có thể được chia ra 2 phần, phần “thăm khám của bác sĩ” (1) và phần “kỹ thuật xét nghiệm” (2 & 3).

Câu hỏi 2: Chi phí xét nghiệm là bao nhiêu?
Trả lời:
Từ ngày 6/3/2020, Nhật Bản đã cho phép một số bệnh viện thực hiện xét nghiệm PCR để chẩn đoán/loại trừ COVID-19 theo dạng bảo hiểm. Điều này có nghĩa là có 2 “con đường” để xét nghiệm COVID-19:

  1. Do Trung tâm y tế/Hokensho chỉ định (Hokensho/Trung tâm tham vấn người phơi nhiễm hoặc người về nước)
  2. Do Bác sĩ ở các bệnh viện trực tiếp yêu cầu.

Tuy nhiên, vì COVID-19 là dịch bệnh mới, được xếp vào dạng được Chính phủ quản lý đặc biệt nên chi phí liên quan tới kỹ thuật xét nghiệm sẽ được Chính phủ trả hết!
Như vậy, người bệnh hay người nghi nhiễm thuộc dạng cần xét nghiệm sẽ chỉ trả phần chi phí khám. Số tiền này tầm 3000 yên nếu không có bảo hiểm. Nếu có bảo hiểm thì chỉ phải trả 10-30% của con số này (tùy loại bảo hiểm của người bệnh).
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng xét nghiệm COVID-19 phải do bác sĩ chỉ định, dựa trên yếu tố của mỗi người bệnh chứ không phải yêu cầu là được làm ngay.

Nội dung chi phí xét nghiệm Đơn vị chi trả
1. Chi phí “thăm khám của bác sĩ” Trường hợp có bảo hiểm
Người được xét nghiệm chi trả: 10%-30% (tùy theo loại bảo hiểm của người bệnh); Chính phủ chi trả phần còn lại.

Trường hợp không có bảo hiểm
Người được xét nghiệm chi trả: 100%
2. Chi phí “kỹ thuật xét nghiệm” Chính phủ chi trả

Câu hỏi 3: Xét nghiệm sau bao lâu thì biết kết quả?
Trả lời: Từ 1 đến vài ngày.

Câu hỏi 4: Nếu xét nghiệm cho ra kết quả dương tính và phải nhập viện, ai sẽ trả chi phí điều trị?
Trả lời: Bệnh COVID-19 là dịch bệnh mới, được xếp vào dạng được Chính phủ Nhật Bản quản lý đặc biệt nên mọi chi phí điều trị sẽ nhà nước chi trả hoàn toàn. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt phát sinh trong khi nhập viện (như ăn sữa chua, uống nước ngọt theo ý thích) sẽ do bệnh nhân tự trả.

Nguồn
Bộ Sức khỏe, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản
https://www.mhlw.go.jp/content/000604470.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000589747.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00004.html#Q4
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000612063.pdf?fbclid=IwAR03KS0O_zTm21B9lNXE2aP1aHj37h50r2YSc6GHKUg2Fmf-7ga5ZUiwEi4
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00014.html?fbclid=IwAR10ihBhzdl2aPrJHvQzMsUvr_7k-ICxSMVRRPfvJNmnvBNCMOJQs05qZDA#Q8

Nếu có câu hỏi hay ý kiến thắc mắc hãy điền vào phiếu trong đường dẫn dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp và lần lượt trả lời.
Đặt câu hỏi


Tất cả những nội dung trong bài viết là ý kiến của cá nhân tác giả, không phải là ý kiến của tổ chức tác giả trực thuộc.