Tỉnh Chiba đã quyết định sẽ cấp phí hợp tác là 1,000,000 yên cho các doanh nghiệp đồng ý công bố tên cơ sở trong trường hợp phát hiện ra ổ dịch mới ở đó. Việc trợ cấp sẽ bắt đầu vào cuối tháng này.

Đối tượng được trợ cấp bao gồm các siêu thị, quán ăn, trung tâm giải trí v.v. Tuy nhiên, những doanh nghiệp không hợp tác với yêu cầu dừng hoạt động của tỉnh thì sẽ không được nhận trợ cấp khi phát hiện ra ổ dịch.

Ngoài ra, chủ tòa nhà có quyết định giảm tiền thuê nhà cho các nhà hàng sẽ được tỉnh hỗ trợ tối đa đến 80% khoản tiền đã giảm. Đây là chính sách nhằm để hỗ trợ gián tiếp các nhà hàng chịu ảnh hưởng từ đại dịch.

Nguồn: Báo NHK