Tỉnh Hyogo đã quyết định cấp phí hợp tác cho các doanh nghiệp tuân thủ yêu cầu dừng hoạt động của tỉnh. Cụ thể là các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hỗ trợ 100 vạn yên, người kinh doanh cá nhân sẽ được hỗ trợ 50 vạn yên.

Nguồn: Báo NHK