Sửa đổi Ngân sách bổ sung năm 2020 nhằm đối phó tình hình kinh tế khẩn cấp trước đại dịch COVID-19, sẽ được Chính phủ trình lên Quốc hội ngày 27/4. Trong đó bao gồm chính sách hỗ trợ mỗi người 100,000 yên tiền mặt. Quyết định để tâm đến dư luận này của Thủ tướng Shinzo Abe liệu có phát huy được hiệu quả, còn phụ thuộc vào tốc độ và tính công bằng.

Lịch trình dự tính liên quan đến Ngân sách bổ sung
20/4 Đảng cầm quyền thông qua. Nội các chính phủ quyết định.
27/4 Chính phủ trình lên Quốc hội
28/4 Ủy ban phụ trách ngân sách Hạ viện xem xét Đảng cầm quyền đề xuất, đảng đối lập phản biện
29/4 Ủy ban phụ trách ngân sách Thượng viện xem xét
Trong tháng 4 Ngân sách bổ sung được thông qua
Trong tháng 5 Triển khai cấp 100,000 yên /công dân

Nguồn: Báo Nikkei