Ngày 19/4, McDonald’s Nhật Bản thông báo ngừng phục vụ ăn tại quán đối với các cửa hàng trong khu vực 13 tỉnh thành thuộc diện “cảnh báo đặc biệt” trong tuyên bố tình trạng khẩn cấp của chính phủ Nhật Bản. Khoảng 1,910 cửa hàng thuộc diện này, từ ngày 20/4 đến ngày 6/5, sẽ chỉ phục vụ các hình thức mua đem về, drive-through* hoặc giao hàng tận nhà. Giờ mở cửa sẽ không có gì thay đổi.

(*): hình thức mua hàng mà người mua tạt xe ngang qua cửa hàng, gọi đồ và lấy đồ mà không cần xuống xe

Nguồn: Báo Nikkei