Trong bối cảnh khẩu trang khan hiếm trên toàn quốc, tỉnh Fukui đã quyết định phát phiếu mua khẩu trang cho tất cả các hộ gia đình trong tỉnh. Mỗi hộ sẽ được mua 2 hộp khẩu trang mỗi hộp 50 chiếc. Tổng cộng tỉnh sẽ phát 300,000 hộp, tương đương với 15,000,000 chiếc khẩu trang cho các gia đình.

Các gia đình sẽ nhận phiếu mua khẩu trang qua đường bưu điện bắt đầu từ ngày 23/4. Dự tính đến ngày 30/4 sẽ hoàn thành việc phát khẩu trang đến tất cả các gia đình. Phiếu mua khẩu trang có hệu lực từ ngày 24/4 đến 10/5 tại hệ thống hiệu thuốc Genki (ゲンキー). Giá bán một hộp là 2,350 yên.

Đây là trường hợp đầu tiên trên cả nước thực hiện chính sách hỗ trợ người dân mua khẩu trang.

Nguồn: Báo NHK