Chính quyền thủ đô Tokyo đã thiết lập trung tâm tư vấn qua điện thoại bằng 14 thứ tiếng, bao gồm cả tiếng Việt để nhận tư vấn về vi rút.

Dịch vụ bắt đầu đi vào hoạt động từ 17/4.

Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí nếu gọi trong nước Nhật, số điện thoại là 0120-296-004.

Giới chức trách cho biết họ muốn hỗ trợ tối đa cho 570,000 người nước ngoài hiện đang sống tại Tokyo trong thời điểm khẩn cấp.

Nguồn: Báo NHK