Trong số khẩu trang vải chính phủ Nhật Bản phát cho phụ nữ mang thai, có nhiều chiếc bị lỗi.

Từ ngày 14/4, chính phủ Nhật Bản bắt đầu gửi tổng số 500.000 khẩu trang tới các phụ nữ mang thai trên cả nước. Việc này được tiến hành trước khi chính phủ gửi cho mỗi hộ gia đình 2 chiếc khẩu trang.

Bộ Y Tế, Lao Động và Phúc Lợi cho biết đến tối 17/4 có 80 địa phương thông báo phát hiện một số khẩu trang có vết bẩn, dính tóc hay bụi bẩn. Có hơn 1.900 khẩu trang bị lỗi như vậy.

Theo bộ y tế, số khẩu trang trên do nhiều công ty cung ứng và những chiếc bị lỗi sẽ được đổi lấy đồ mới. Bộ cũng kêu gọi các công ty xử lý các vấn đề như trên trong khâu sản xuất.

Bộ cho biết những công ty trên cũng cung cấp khẩu trang gửi tới các hộ gia đình. Bộ đã yêu cầu các công ty phải có nhân viên kiểm tra trực tiếp.

Nguồn: Báo NHK