Ngày 20/4, Tỉnh Fukuoka bắt đầu chuyển các bệnh nhân nhiễm Covid-19 với tình trạng nhẹ hoặc chưa có dấu hiệu rõ ràng đến các khách sạn tư nhân trong thành phố Fukuoka.

Chính sách này được đưa ra khi tỉnh Fukuoka xác nhận 519 ca nhiễm Covid-19 (tính đến ngày 19/4), và cần ưu tiên giường bệnh cho các bệnh nhân có tình trạng nặng.

Tỉnh Fukuoka đã chuẩn bị được tổng cộng 674 phòng khách sạn, trong đó 219 phòng ở thành phố Kitakyushu và 455 phòng ở thành phố Fukuoka. Ngoài ra, chính quyền đang sắp xếp thêm phòng ở khách sạn thuộc các thành phố khác như Kurume… Tổng số phòng dự tính là 1,200 phòng.

Nguồn: Báo NHK