Cuộc họp Nội các lâm thời ngày 20/4 đã quyết định đưa gói hỗ trợ 100,000 yên/người vào dự thảo Ngân sách bổ sung năm 2020. Chính phủ Nhật Bản sẽ trình dự thảo lên Quốc hội ngày 27/4 (chậm hơn kế hoạch ban đầu 1 tuần) và chuẩn bị tinh thần được thông qua trước kì nghỉ Tuần lễ vàng tháng 5.

Những điểm quan trọng trong Đối sách kinh tế khẩn cấp của Nhật Bản:

  1. Quyết định gói hỗ trợ đồng đều 100,000 yên/ người. Thu hồi lại gói hỗ trợ 300,000 yên cho các hộ gia đình bị giảm thu nhập.
  2. Tổng hỗ trợ tiền mặt cho các gia đình lên đến 12.9nghìn tỷ yên - gấp 3 lần dự tính.
  3. Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tối đa 2,000,000 yên và kinh doanh hộ gia đình tối đa 1,000,000 yên.
  4. Tổng chi tiêu Chính phủ trong dự thảo Ngân sách bổ sung là 25.7 nghìn tỷ yên, nhiều hơn 8.9 tỷ yên so với dự tính ban đầu.
  5. Thành lập qui chế cho vay vốn không lấy lãi, không cần khoản thế chấp bởi các cơ quan tài chính tư nhân.

Nguồn: Báo Nikkei