Theo Bộ Nội vụ, đối tượng nhận trợ cấp là tất cả những người có tên trong hệ thống đăng ký lưu trú của địa phương tại thời điểm 27/4/2020, không phân biệt quốc tịch.

Cụ thể, người nước ngoài có tư cách lưu trú tại Nhật trên 3 tháng, có thẻ cư trú cũng là đối tượng được nhận trợ cấp.

Về thủ tục xin nhận trợ cấp, các cơ quan hành chính địa phương sẽ gửi đơn đăng ký đến các gia đình. Chủ hộ sẽ điền thông tin tài khoản đứng tên mình vào đơn đăng ký rồi gửi lại cho các cơ quan địa phương để được nhận khoản trợ cấp cho tất cả các thành viên trong gia đình. Trường hợp chủ hộ có thẻ My Number (thẻ cứng có ảnh) thì có thể đăng ký qua mạng.

Bộ Nội vụ cho biết họ đang chuẩn bị gấp rút để có thể bắt đầu phát tiền trợ cấp từ tháng sau.

Nguồn: Báo NHK