Trong bối cảnh thiếu hụt giường bệnh do dịch Virus Corona chủng mới, thành phố Kawaguchi, tỉnh Saitama sẽ hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở cần phải mua thiết bị trợ thở nhằm chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhân COVID-19, tối đa là 10 triệu yen.

Đối với các cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân COVID-19, thành phố chu cấp sẽ tối đa là 300,000 yen 1 ngày.

Đối với các cơ sở phải tạm nghỉ vì nhân viên y tế bị nhiễm bệnh, thành phố sẽ hỗ trợ 50% doanh thu giảm sút, tối đa là 10 triệu yen.

Nguồn: Báo NHK