Thống đốc tỉnh Hiroshima, ông Yuzaki đã phát biểu trong buổi họp báo khẩn cấp ngày 21/4, rằng muốn sử dụng phí trợ cấp từ nhà nước phát cho công nhân viên chức của tỉnh làm một phần vốn chính sách đối phó dịch COVID-19. Cụ thể số tiền sẽ được tập hợp theo hình thức tự nguyện từ mỗi công nhân viên chức.

Theo thống kê, hiện tại tỉnh Hiroshima có 4,451 công nhân viên chức. Nếu tập hợp được 10 man từ tất cả mọi người, theo ước tính sẽ có khoảng hơn 445 triệu Yên.

Nguồn: Báo Chugoku