Hai tuần sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên 7 tỉnh thành, chính phủ bắt đầu xác minh hiệu quả của chính sách và xem xét các biện pháp bổ sung. Chính phủ cũng sẽ xem xét có kéo dài thời gian tình trạng khẩn cấp hay không dựa vào những đánh giá trong thời gian nghỉ lễ lớn bắt đầu từ cuối tháng này.

Giai đoạn đầu của việc xác minh hiệu quả chính sách sẽ bắt đầu vào ngày 22/4 sau khi nghe ý kiến ​​của các chuyên gia. Hiệu quả của việc yêu cầu hạn chế đi lại sẽ xuất hiện sau hai tuần, là thời gian ủ bệnh thông thường của COVID-19.

Nguồn: Báo Nikkei