Ngày 21/4, Phủ Osaka cho biết sẽ tăng cường khả năng xét nghiệm PCR gấp 2 lần so với hiện nay. Bằng cách nhờ các công ty tư nhân trong việc làm xét nghiệm, dự kiến một ngày có thể xét nghiệm được 890 mẫu. Ngoài ra, Phủ cũng đang cân nhắc đưa ra thêm hình thức drive-through(*) trong việc lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 23/4.

(*): hình thức người xét nghiệm có thể tạt xe ngang qua mà không cần xuống xe

Nguồn: Báo Nikkei