Để giảm tránh gia tăng lây nhiễm dịch COVID-19, từ ngày 22/4 thành phố Nara đã quyết định sẽ đóng cửa hầu hết các quầy nghiệp vụ, trừ những quầy làm việc tiếp nhận những yêu cầu khẩn cấp như đơn báo tử, đơn xin phép kết hôn hay những chứng từ liên quan đến virus Corona chủng mới.

Nguồn: Báo NHK