Tỉnh Saitama đưa ra phương châm viện trợ cho các đối tượng là doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt buộc phải nghỉ kinh doanh vì dịch.

Tỉnh sẽ hỗ trợ 200,000 yên đối với doanh nghiệp có 1 cơ sở trong tỉnh và tối đa 300,000 yên đối với doanh nghiệp có từ 2 cơ sở trở lên, không kể ngành nghề và không kể doanh nghiệp có nằm trong đối tượng cần nghỉ hay không. Điều kiện để được nhận hỗ trợ từ tỉnh tương đối mềm mỏng: doanh nghiệp có số ngày nghỉ từ 70% trở lên trong khoảng thời gian 29 ngày từ 8/4 đến 6/5, với ngày nghỉ trong điều kiện kinh doanh bình thường cũng được tính vào số ngày nghỉ này.

Tỉnh sẽ phát thông báo đăng kí qua Internet hay qua đường bưu điện từ ngày 7/5 và sẽ chu cấp tiền trong tháng 5.

Nguồn: Báo NHK