Thành phố Toda, tỉnh Saitama quyết định sẽ viện trợ cho các hộ có con nhỏ dưới dạng trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em cũng như cho các hộ kinh doanh nhỏ như các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống có doanh thu giảm vì dịch.

Đối với các hộ đang nhận trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em và các hộ có chứng nhận hỗ trợ đi học, thành phố sẽ viện trợ mỗi hộ 30,000 yen. Có khoảng 1,200 hộ sẽ được viện trợ vào tháng 5.
Đối với các doanh nghiệp nhỏ có doanh thu giảm vì dịch hay chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ được hỗ trợ 100,000 yen.

Nguồn: Báo NHK