Tỉnh Kanagawa đưa ra phương châm sẽ viện trợ tối đa 300,000 yên cho các doanh nghiệp phải nghỉ kinh doanh để phòng chống dịch Virus Corona chủng mới.

Đối tượng của lần viện trợ này là các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay các doanh nghiệp tư nhân phải nghỉ kinh doanh hoặc phải rút ngắn thời gian kinh doanh vì dịch. Tỉnh viện trợ cho các đối tượng trên 100,000 yên, ngoài ra với các hộ phải thuê địa điểm và ngừng kinh doanh, tỉnh sẽ viện trợ 100,000 với mỗi địa điểm, tối đa 300,000 yên tổng cộng.

Điều kiện để được nhận là doanh nghiệp phải ít nhất là nghỉ kinh doanh mỗi ngày trong vòng 13 ngày từ 24/4 đến 6/5. Tỉnh có thể bắt đầu nhận đăng kí viện trợ sớm nhất là từ ngày 27/4 và bắt đầu viện trợ vào thượng tuần tháng 5.

Nguồn: Báo NHK