Chính phủ Nhật Bản quyết định tăng ngân sách bổ sung cho năm tài chính hiện nay bắt đầu từ ngày 1/4 thêm hơn 8 nghìn 800 tỷ yên so với phương án tăng ngân sách ban đầu. Theo đó, tổng số ngân sách bổ sung sẽ là 25 nghìn 691 tỷ yên.

Việc tăng ngân sách bổ sung nhằm thực hiện chính sách phát 100,000 yên cho toàn người dân ở Nhật Bản, tổng kinh phí của chính sách này là 12 nghìn 800 tỷ yên.

Việc Chính phủ Nhật Bản có thay đổi lớn trong dự thảo ngân sách đã được Nội các thông qua là động thái cực kỳ hiếm hoi. Hiện nay, chính phủ hy vọng ngân sách bổ sung sẽ được thông qua sớm nhất là vào tuần sau.

Để bù đắp cho phần còn thiếu do sửa đổi ngân sách, chính phủ sẽ phát hành thêm trái phiếu.

Nguồn: Báo NHK