Trước tình hình dịch COVID-19 đang lan rộng, thành phố Fukuoka và Hiệp hội Y tế thành phố quyết định áp dụng hình thức drive-through(*) trong việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, nếu sớm là bắt đầu từ thượng tuần tháng 5.

Cụ thể, trường hợp bác sĩ gia đình của người bệnh chuẩn đoán cần thiết phải xét nghiệm COVID-19, bác sĩ sẽ đặt trước các thiết bị được bố trí trong khuôn viên của bệnh viện thuộc thành phố Fukuoka, người xét nghiệm sẽ đi tới đó bằng xe ô tô và được lấy mẫu xét nghiệm.

Mẫu xét nghiệm này sẽ được chuyển đến các cơ quan xét nghiệm tư nhân có ở các nơi như thành phố Fukuoka.

(*): hình thức người xét nghiệm có thể tạt xe ngang qua mà không cần xuống xe

Nguồn: Báo NHK