Trong thời gian vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam đã nhận được nhiều email, cuộc gọi và thư từ công dân Việt Nam có nguyện vọng về nước. Lợi dụng tình hình này, một số tổ chức, cá nhân đã và đang thực hiện hành vi tập hợp danh sách (bao gồm thông tin các nhân) các công dân Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu về nước, thu tiền đặt cọc với danh nghĩa đại diện cộng đồng lên kế hoạch thuê và sắp xếp các chuyến bay về Việt Nam mà chưa nhận được sự cho phép của Đại sứ quán cũng như các cơ quan chức năng. Đại sứ quán đề nghị cộng đồng người Việt tại Nhật Bản hết sức tỉnh táo, thận trọng với các tổ chức, cá nhân trên.

Đại sứ quán đã tổng hợp nguyện vọng của những CÔNG DÂN CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, THỰC SỰ CÓ NGUYỆN VỌNG VỀ NƯỚC bằng đường link Google Forms có tên Khảo sát 3.0, KÊNH DUY NHẤT và CHÍNH THỨC về việc đăng ký nguyện vọng về nước của công dân ta tại Nhật Bản:

Việc đăng ký nguyện vọng về nước sẽ được thực hiện ĐẦY ĐỦ, HIỆU QUẢ NHẤT thông qua Google Forms so với hình thức gửi email, gọi điện thoại (do thiếu thông tin, thông tin sai lệch khi trao đổi không dùng văn bản). Đại sứ quán sẽ sàng lọc, tổng hợp, lập thứ tự ưu tiên các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để báo cáo các cơ quan chức năng trong nước.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đề nghị cộng đồng người Việt Nam bình tĩnh, thực hiện đúng các hướng dẫn về phòng chống dịch của Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản.

Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản