Nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, từ ngày 27/4 bưu điện sẽ rút ngắn thời gian làm việc của các cơ sở ở 6 tỉnh thành mới được chính phủ chỉ định thành “Các tỉnh thành đặc biệt phải đề cao cảnh giác”.

Chính sách rút ngắn thời gian làm việc, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, đã được áp dụng ở các cơ sở trên 7 tỉnh thành vốn được chính phủ chỉ định là “Các tỉnh thành đặc biệt phải đề cao cảnh giác” như Tokyo, Osaka (trừ các cơ sở lớn trung tâm ở các tỉnh thành này) từ ngày 22/4. Với chính sách được đưa ra ngày hôm nay, tổng số cơ sở được rút ngắn thời gian làm việc sẽ lên đến gần 10,000 trên 13 tỉnh thành.

Mặc dù cây rút tiền vẫn hoạt động như thường lệ nhưng ngân hàng bưu điện cũng khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang và điều chỉnh giờ tới cây rút tiền để tránh bị lây nhiễm.

Nguồn: Báo NHK