Ngày 24/4 Phủ Osaka đã công bố tên 6 cửa hàng Pachinko không đáp ứng yêu cầu dừng kinh doanh. Đây là một việc chưa có tiền lệ trên cả nước. Mục đích của lần công bố này nhằm kêu gọi sự hợp tác hạn chế ra ngoài, trước sự lo ngại bệnh dịch sẽ tiếp tục gia tăng từ thời điểm cuối tháng 4 đến kỳ nghỉ tuần lễ vàng.

Hiện tại Tokyo và các tỉnh thành khác cũng đã tuyên bố sẽ công bố tên các cửa hàng không chịu đáp ứng yêu cầu dừng kinh doanh, và có vẻ như động thái này sẽ tiếp tục được lan ra tại các tỉnh thành khác.

Nguồn: Báo Nikkei