Để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ xem xét các thủ tục hành chính, pháp lý để người dân có thể nhận các phí trợ cấp mà không phải đến nộp giấy tờ có con dấu hay hỏi xin tư vấn tại quầy.

Đây sẽ là một bước lớn đẩy mạnh phong trào làm việc, học tập tại nhà và giúp cho chính phủ tiến gần hơn đến mục tiêu “Giảm tiếp xúc giữa người với người tối đa 80%” đã đề ra. Thủ tướng sẽ mở cuộc họp Hội đồng tư vấn kinh tế và tài chính vào ngày 27/4 và chỉ thị các biện pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính.

Chính phủ cho rằng mục tiêu giảm tiếp xúc do chính phủ đề ra gặp trở ngại một phần do thủ tục pháp lý yêu cầu phải hội đủ 3 yếu tố khi thực thi: gặp mặt, đóng dấu và giấy tờ. Ví dụ như có nhiều trường hợp các doanh nghiệp cần phải đến xin tư vấn của các nhân viên công chức ở trung tâm giới thiệu việc làm Hello Work khi muốn nhận trợ cấp điều chỉnh việc làm(*). Ngoài ra, thủ tục nhận trợ cấp cũng yêu cầu phải có các giấy tờ như bản kế hoạch dừng hoạt động cần có đóng dấu.

Trước tiên, chính phủ sẽ xem xét lại các trở ngại trong chính sách kinh tế khẩn cấp như trợ cấp điều chỉnh việc làm. Sau đó, chính phủ sẽ đơn giản hóa các thủ tục phát trợ cấp tối đa 2,000,000 yên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh hay các thủ tục kéo dài thời hạn thu thuế địa phương.

Các đại diện của phía công ty tư nhân là thành viên Hội đồng tư vấn kinh tế và tài chính cũng sẽ kiến nghị với chính phủ về các biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào làm việc, học tập tại nhà. Một trong các biện pháp đó là tăng số người sử dụng thẻ My Number và liên kết nó với tài khoản ngân hàng để người dân có thể nhanh chóng nhận trợ cấp toàn dân 100,000 yên.

(*) Trợ cấp điều chỉnh việc làm: trợ cấp cho doanh nghiệp chi trả tiền lương cho nhân viên khi cho họ nghỉ việc tạm thời trong mùa dịch.

Nguồn: Báo Nikkei