Dựa trên diễn biến tình hình lây nhiễm của dịch COVID-19, các cơ sở y tế và các chuyên gia đã chỉ ra việc số người lây nhiễm không giảm nhiều như dự kiến. Tình trạng tiếp xúc giữa người với người khó có thể giảm tới ngưỡng mục tiêu đề ra là 80% sau gần 3 tuần ban bố lệnh khẩn cấp trên toàn quốc. Do vậy nội bộ chính phủ đã có nhiều ý kiến nhấn mạnh việc khó có thể gỡ bỏ lệnh khẩn cấp vào ngày 6/5 tới đây.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ngày 25/4 Bộ trưởng phụ trách phục hồi kinh tế Nishimura đã phát biểu tại chương trình NHK Special rằng cần phải suy nghĩ thấu đáo và bằng mọi giá không để bị phát sinh sự hỗn loạn. Ông cũng bày tỏ ý kiến rằng ông muốn đưa ra những phán đoán trong phạm vi nhất định trước khi các doanh nghiệp hay trường học phát sinh sự hỗn loạn.

Nguồn: Báo NHK