Để giảm khả năng lây nhiễm COVID-19, hệ thống siêu thị Aeon tại Osaka đã cho thiết lập thời gian ưu tiên mua hàng đối với người cao tuổi và phụ nữ có thai từ ngày 26/4.

Hình thức này được đưa ra sau khi phủ Osaka yêu cầu các siêu thị giới hạn số lượng người vào siêu thị trong thời gian đông đúc.

Hiện tại đã có 35 siêu thị Aeon tại Osaka đã cho thiết lập thời gian ưu tiên mua hàng đối với người cao tuổi và phụ nữ có thai, cụ thể là từ 2 giờ đến 3 giờ chiều.

Nguồn: Báo NHK