Biên soạn:
Đoàn Lê Hải Ngọc, nhân viên Công ty Tokyu

Hiệu đính:
Tạ Thị Khánh Hòa, nhân viên Công ty PwC

Những gì cần chuẩn bị

 1. Thẻ my number của chủ hộ (người đứng tên ở địa chỉ đó)
 2. Ứng dụng Mynaportal (マイナポータル) đã được tải trên điện thoại thông minh
  Kiểm tra xem điện thoại thông minh của mình có thể tải ứng dụng được hay không tại đây:
  Mynaportal
 3. Mật khẩu sử dụng thẻ (利用者暗証番号, gồm có 4 số) bạn đã cài đặt khi nhận thẻ My number
 4. Mật khẩu sử dụng chữ ký điện tử (署名用電子証明書暗証番号, gồm có 6 ~16 chữ và số tiếng Anh) bạn đã cài đặt khi nhận thẻ My number
 5. Giấy tờ chứng minh về tài khoản ngân hàng

CHÚ Ý: Hãy liên lạc với chính quyền địa phương nơi bạn sinh sống nếu bạn quên mật khẩu sử dụng thẻ và sử dụng chữ ký điện tử. Nếu bạn nhập sai mật khẩu sử dụng thẻ quá 3 lần, thì tài khoản của bạn sẽ bị khóa. Nếu bạn nhập sai mật khẩu sử dụng chữ ký điện tử quá 5 lần, thì tài khoản của bạn sẽ bị khóa.

Thao tác đăng ký sử dụng ứng dụng Mynaportal trước khi đăng ký nhận trợ cấp online

CHÚ Ý: Đối với những bạn đã sử dụng ứng dụng Mynaportal (マイナポータル) từ trước thì không cần thực hiện các bước này.

 1. Tải ứng dụng Mynaportal bằng smartphone
  Tải bằng iPhone
  Tải bằng điện thoại Android

 2. Nhập mật khẩu sử dụng thẻ My number (4 số)
  Nhập mật khẩu sử dụng thẻ My number

 3. Đọc thẻ My number bằng điện thoại thông minh để đăng nhập
  Đọc thẻ My number bằng Iphone
  Đọc thẻ My number bằng Android

 4. Nhập địa chỉ email và nhấn vào nút “Đã đọc và đồng ý với các điều khoản sử dụng” để đăng ký sử dụng ứng dụng.
  Nhập địa chỉ email

 5. Nhấn “Hoàn tất”.
  Hoàn tấtCHÚ Ý: Dưới đây là những lỗi hay gặp khi đăng ký sử dụng ứng dụng và cách giải quyết.
① Ứng dụng hiện thông báo “エラーメッセージ:電子証明書の検証に失敗しました。お住まいの市区町村の窓口で電子証明書を更新してください。”(“Tin báo lỗi: Chúng tôi không thể xác nhận thẻ của bạn. Hãy đổi thẻ My number mới tại quầy của chính quyền địa phương nơi bạn sinh sống”)
Hãy kiểm tra thời gian hiệu lực (有効期限)in trên thẻ my number. Nếu như thẻ hết hạn, bạn hãy liên hệ tới chính quyền địa phương nơi bạn sinh sống để hỏi cách đổi thẻ mới. Nếu như thẻ chưa hết hạn mà vẫn hiện ra thông báo này, có thể hệ thống đang bị tắc nghẽn vì quá nhiều người đăng nhập. Bạn hãy đợi một thời gian và thử lại.

② Ứng dụng hiện thông báo “パスワードが間違っています。パスワードをご確認ください。” ( “Bạn nhập sai mật khẩu. Hãy kiểm tra lại mật khẩu”)
 Hãy kiểm tra lại mật khẩu. Nếu bạn nhập sai mật khẩu 3 lần sẽ bị khóa tài khoản. Nếu không chắc chắn về mật khẩu, hãy liên lạc với chính quyền địa phương

Thao tác đăng ký nhận trợ cấp online qua Mynaportal

 1. Mở ứng dụng Mynaportal

 2. Mở form đăng ký theo 7 bước sau
  Đăng ký 1
  Đăng ký 2
  Đăng ký 3
  Đăng ký 4
  Đăng ký 5

 3. Đánh dấu vào các ô trống để xác nhận việc bạn đã cài ứng dụng Mynaportal và chuẩn bị đủ thẻ My number, mậu khẩu sử dụng chữ ký điện tử để đăng ký nhận trợ cấp.
  Đánh dấu

 4. Nhập địa chỉ email và số điện thoại liên lạc.
  Nhập địa chỉ email và số điện thoại liên lạc 1
  Nhập địa chỉ email và số điện thoại liên lạc 2

 5. Nhập họ tên, địa chỉ, giới tính, ngày tháng năm sinh của bạn và người đăng ký lưu trú cùng địa chỉ (người thân trong gia đình) bằng cách đọc thẻ My number.
  Đọc thẻ My number 1
  Đọc thẻ My number 2
  Đọc thẻ My number 3
  Đọc thẻ My number 4
  CHÚ Ý: Cách đọc thẻ dành cho các máy iPhone và Android khác nhau như sau:
  Đọc thẻ My number bằng Iphone
  Đọc thẻ My number bằng Android

 6. Xác nhận thông tin về những người được nhận trợ cấp và tài khoản ngân hàng của người đăng ký.
  Xác nhận thông tin
  Di chuyển xuống phía dưới sẽ có phần nhập thông tin tài khoản ngân hàng, nếu ai có tài khoản ngân hàng không phải ngân hàng bưu điện thì nhập vào 「受け取り口座情報ーゆうちょ銀行を除く」. Hoặc nếu ai có tài khoản ngân hàng bưu điện thì nhập vào ô 「受け取り口座情報ーゆうちょ銀行」. Dưới đây là ảnh ví dụ của tài khoản không phải ngân hàng bưu điện.
  Thông tin tài khoản ngân hàng 1
  Thông tin tài khoản ngân hàng 2
  Thông tin tài khoản ngân hàng 3

 7. Tải file ảnh của những giấy tờ có thể chứng minh tài khoản chính chủ.
  Xác nhận thông tin
  Xác nhận thông tin
  Xác nhận thông tin

 8. Hoàn tất đăng ký.
  Hoàn tất
  CHÚ Ý: Sau khi hoàn tất việc đăng ký, các bạn có thể làm các thao tác sau để lưu lại thông tin đăng ký mà không cần chờ đến email xác nhận của hệ thống.
  Lưu lại thông tin đăng kýNguồn:
Văn phòng chính phủ
Mynaportal


Hãy like trang fanpage facebook để có thông tin cập nhật nhé. → https://www.facebook.com/thongtincovid19jp

Bài viết là bài tổng hợp dựa trên các nguồn thông tin chính thống từ chính phủ Nhật Bản. Bài viết là ý kiến cá nhân của người viết, không liên quan đến tổ chức mà người viết trực thuộc. Ngoài ra, đây là thông tin ở thời điểm ngày 2/5/2020. Chính phủ có thể sẽ thay đổi một số quy định liên quan đến việc trợ cấp 100,000 yên dựa vào những diễn biến mới của việc thực thi chính sách.