Giảm điều kiện nhận công quỹ nhằm phòng tránh các bất ổn trong các định chế tài chính địa phương

Chính phủ đã thiết lập đối sách đặc biệt nhằm giúp cho các định chế tài chính dễ dàng nhận được công quỹ để phòng tránh các bất ổn trong các định chế tài chính địa phương do ảnh hưởng của COVID-19. Các yêu cầu đối với định chế tài chính như minh bạch trách nhiệm kinh doanh hay các chỉ tiêu lợi nhuận được gỡ bỏ cũng như bãi bỏ thời hạn hoàn trả. Chính phủ tập trung tăng cường nguồn vốn cho các định chế tài chính địa phương để nâng cao năng lực cho vay, góp phần đẩy mạnh chi viện vốn đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59585360W0A520C2MM8000/

Hoãn công nhận thuốc Avigan trong tháng 5 vì “Cần phải thử nghiệm thêm” theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

Về thuốc hỗ trợ trị liệu COVID-19 “Avigan”, Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, ông Kato Katsunobu, trong buổi họp báo sau cuộc họp nội các ngày 26/05 đã cho biết “Thuốc này cần được tiếp tục thử nghiệm lâm sàng trong tháng 6”. Mặc dù Thủ tướng Shinzo Abe đã chỉ đạo “Nếu Avigan được xác nhận là có hiệu quả thì nhắm tới công nhận trong tháng 5”, tuy nhiên, việc công nhận này lại bị kéo dài sang tháng 6.Vì hiệu quả thuốc chưa được xác nhận nên cũng chưa thể đạt được công nhận của chính phủ.

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59565540W0A520C2MM0000/