Takara Bio phát minh phương pháp mới trong xét nghiệm PCR cho phép thực hiện 5000 xét nghiệm trong 2 tiếng, hướng tới được công nhận tại Mỹ

Takara Bio đã phát minh ra phương pháp xét nghiệm PCR - xét nghiệm nhằm xác định có bị lây nhiễm COVID-19 hay không - cho phép thực hiện 5000 ca trong khoảng 2 tiếng.Phươngpháp mới này giúp tăng khả năng xét nghiệm hơn 14 lần so với phương pháp thông dụng hiện tại của Roche. Phương pháp này đang được đăng kí Chứng nhận sử dụng khẩn cấp (EUA) với Cục Quản Trị Lương Thực và Dược Phẩm Mỹ (FDA) và được cho là sẽ được công nhận trong thời gian tới. Nếu như phương pháp của Takara Bio được phổ biến, tốc độ xét nghiệm PCR có thể sẽ tăng vọt.

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60152420Z00C20A6MM8000/

Gần 5000 người bị đuổi việc không chính thức vì COVID-19

 Ngày 09/06, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết số người bị đuổi việc không chính thức hoặc bị dự kiến cho nghỉ có liên quan đến COVID-19 đã tăng lên 4943 người tính tới ngày 05/06. Số người trên tăng mạnh trong vòng 1 tuần so với 2366 người tính tới ngày 29/05. Thống kế này được thực hiện bởi cục Y tế, Lao động và Phúc lợi tại các địa phương và trên số lượng người trao đổi với Hellowork. Ngành khách sạn, lữ quán, nhà nghỉ có nhiều người bị dự kiến cho nghỉ nhất.

https://news.yahoo.co.jp/articles/6fc919f48b3cac0c2dddedac4b7fea024162da7b