Bộ trưởng tái thiết kinh tế nêu lên ý kiến về việc kỹ thuật số hoá mọi lĩnh vực trong xã hội nhằm khôi phục sự phát triển của kinh tế

Xoay quanh chủ đề về các chính sách kinh tế sau ảnh hưởng dịch COVID-19 được thảo luận tại buổi họp trực tuyến giữa các lãnh đạo cấp cao trong tổ chức hiệp lực phát triển kinh tế OECD, Bộ trưởng phụ trách tái thiết kinh tế Nishimura đã nêu lên ý kiến về việc phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hoá mọi lĩnh vực trong xã hội nhằm mục đích khôi phục kinh tế.

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200610/k10012466061000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_002

Quận Adachi thành phố Tokyo xảy ra nhầm lẫn trong việc chuyển 2 lần trợ cấp 100,000 yên đối với người đăng ký online

Quận Adachi cho biết, vừa qua quận đã chuyển nhầm 2 lần trợ cấp 100,000 yên với một số hộ dân đăng ký trợ cấp qua hình thức online, tổng cộng chuyển nhầm 1.4 triệu yên.

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200610/k10012465891000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_017

Tokyo sẽ quyết định gỡ bỏ tình trạng “Báo động Tokyo” vào ngày 11/6

Thành phố Tokyo cho biết ngày 11/6 sẽ quyết định gỡ bỏ tình trạng “Báo động Tokyo” sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia và trong tình hình lây nhiễm dịch COVID-19 không trở nên xấu hơn.

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200610/k10012465651000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_040