Bộ Nội vụ công bố đã hoàn tất chuyển 100,000 yên đối với 38% đối tượng được nhận trợ cấp

Ngày 12/06, Bộ Nội vụ công bố cho tới thời điểm ngày 10/06, đã hoàn tất chuyển 100,000 yên tiền trợ cấp COVID-19 đối với 49.1 triệu người, tương đương với 38.5% trong tổng số đối tượng được nhận trợ cấp. Tại thời điểm ngày 05/06, con số này là 30.2% (38.5 triệu người)

https://news.yahoo.co.jp/articles/ff85fbe3d614c3cf0801cf31874508466693e9c9

Luật đặc lệ về trợ cấp nghỉ làm được thông qua, dự kiến sẽ chi trả 80% tiền lương từ tháng 7

Vào ngày 12/6, luật đặc lệ tạm thời về trợ cấp nghỉ làm đã được chính thức thông qua trong buổi họp các thượng viện. Đối tượng được nhận trợ cấp là những người không được nhận lương vì nghỉ làm do COVID-19 và sẽ được nhận trợ cấp 80% tiền lương (tối đa 330,000 yên tiền lương). Theo dự kiến, những người đủ điều kiện nhận trợ cấp sẽ phải tự đăng ký và muộn nhất sẽ bắt đầu cấp trợ cấp từ cuối tháng 7.

https://news.yahoo.co.jp/articles/58f6232381cc7f7649626c000c503f4cb4c5d337

Chính phủ thông báo sẽ hoàn tất việc vận chuyển khẩu trang Abe-no-mask vào đầu tuần sau

Chính phủ thông báo dự kiến vào ngày 15/06, việc vận chuyển khẩu trang Abe-no-mask chính thức sẽ được hoàn tất, tức sau 2 tháng kể từ khi công bố từ giữa tháng 4.

https://news.yahoo.co.jp/articles/98e472a7d1a3b81b0d0d01642a4a80d3cb118294