Phiên họp đầu tiên của các Thứ trưởng xem xét vấn đề hỗ trợ người thất nghiệp vì COVID-19

Phiên họp đầu tiên của các Thứ trưởng nhằm xem xét hỗ trợ cho người bị thất nghiệp vì COVID-19 đã được tiến hành, trong đó biện pháp đẩy mạnh tuyển dụng tại các lĩnh vực cần người cũng được đưa ra.

Phiên họp trực tuyến đầu tiên này có sự tham gia của Văn phòng Chính phủ cũng như Thứ trưởng các Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cũng như các bộ ngành liên quan. Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi - ông Kato, Bộ trưởng phụ trách Bộ Hồi phục Kinh tế - ông Nishimura, cũng tham gia phiên họp này.

Việc đẩy mạnh các biện pháp như tuyển người ở các lĩnh vực cần người như truyền thông, phổ cập làm việc tại nhà hay chuyển việc từ các khu đô thị về các địa phương đã được đưa ra xem xét.

Thêm vào đó, phiên họp cũng đưa ra xem xét tính khả thi của việc tuyển dụng các sinh viên mới tốt nghiệp chưa có việc làm thành nhân viên theo nhiệm kì tại các cơ quan nhà nước.

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200616/k10012472941000.html?utm_int=word_contents_list-items_001&word_result=新型コロナウイルス

Số doanh nghiệp bị phá sản vì COVID-19 lên tới 250 doanh nghiệp, tốc độ tăng đang dần chậm lại

Tính đến ngày 16/06, số doanh nghiệp bị phá sản vì COVID-19 đã tăng lên 250 doanh nghiệp, theo như kết quả cuộc điều tra của một công ty điều tra tư nhân. Tốc độ tăng của số doanh nghiệp bị phá sản cũng dần chậm lại, công ty điều tra đưa ra nhận định việc này có được là nhờ các định chế tài chính nỗ lực giúp cho các doanh nghiệp có thể quay vòng vốn.

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200616/k10012472381000.html?utm_int=word_contents_list-items_037&word_result=新型コロナウイルス

Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao và Công nghệ yêu cầu các trường đại học hợp tác tạo môi trường thi bình đẳng cho các thí sinh dự thi tuyển sinh đại học

Về kì thi tuyển sinh đại học năm tới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao và Công nghệ, ông Hagiuda, trong buổi tiếp phóng viên đã cho biết Bộ đưa ra chỉ thị yêu cầu các trường đại học hợp tác trong việc tạo môi trường thi bình đẳng đối với thí sinh dự thi sau khi xem xét các ảnh hưởng của COVID-19.

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200616/k10012472261000.html?utm_int=word_contents_list-items_041&word_result=新型コロナウイルス