Lượng khách du lịch Nhật Bản trong tháng 5 giảm thấp nhất từ trước đến giờ, chỉ còn 1,700 người; trong đó khách Trung Quốc chỉ có 30 người

Ngày 17/06, Cục du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO) cho biết lượng khách du lịch Nhật Bản tháng 5/2020 là 1,700 người, giảm 99.9% so với tháng 5/2019. Đây là con số thấp nhất từ trước đến giờ, trong khi lượng khách du lịch hồi tháng 4/2020 là 2,600 người.

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60450320X10C20A6EE8000/

Chính phủ cho biết tiền thuế thu được trong năm 2019 dự kiến khoảng hơn 50 nghìn tỷ yên, giảm nhiều hơn so với dự kiến ban đầu

Trong hoàn cảnh nền kinh tế Nhật Bản chịu nhiều thiệt hại và ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngày 17/06, chính phủ Nhật Bản cho biết tiền thuế trong niên độ năm 2019 thu được sẽ giảm nhiều hơn so với con số 60.2 nghìn tỷ yên dự kiến ban đầu.

https://news.yahoo.co.jp/articles/e13bb0ef7acaf64a08bd25d3666264ccb75d7b79

Kỳ thi đại học năm 2021 vẫn sẽ được tổ chức theo lịch ban đầu

Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ công bố cho biết kỳ thi tuyển sinh đại học vào năm 2021 vẫn sẽ được tổ chức theo lịch ban đầu công bố, tức ngày 16 và 17/1/2021. Kỳ thi lại sẽ được tổ chức vào 2 tuần sau đó, tức ngày 30 và 31/1/2021. Bộ cũng cho biết, học sinh bị ảnh hưởng quá trình học tập do dịch COVID-19 có thể tham gia vào kỳ thi lại này.

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60473620X10C20A6MM8000/