Biên soạn

Cao Kiều Nga, giáo viên tiếng Nhật

Tạ Thị Khánh Hòa, kiểm toán viên, công ty PwC

Hiệu đính:

Hoàng Minh Trang, nhân viên công ty thương mại

Resident 1 Resident 2

Nguồn: Leaflet tiếng Nhật được đăng tải chính thức trên trang web của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh

Bài viết được tác giả dịch và biên soạn lại từ nguồn trên, không liên quan đến tổ chức tác giả trực thuộc