Số người bị ngừng tuyển dụng và buộc thôi việc do COVID-19 lên đến hơn 30,000 người

Ngày 02/07 Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết cho tới thời điểm ngày 01/07, đã có 31,710 trường hợp bị từ chối tuyển dụng và bị thôi việc vì nguyên nhân dịch COVID-19. Mặc dù chính phủ cũng đã dỡ bỏ công bố tình trạng khẩn cấp, tuy nhiên tình trạng tuyển dụng việc làm vẫn tiếp tục chịu nhiều tác động.

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6364148

Tình trạng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo chủ yếu rơi vào độ tuổi từ 20-30 tuổi

“Làn sóng lây nhiễm lần thứ nhất” xảy ra khi lần đầu tiên có hơn 100 ca nhiễm tại Tokyo vào ngày 4/4 và con số này gia tăng gấp đôi 6 ngày sau đó với 199 ca nhiễm. Lúc này các ca nhiễm phân bố rải đều ở các độ tuổi, với 36% ca nhiễm thuộc độ tuổi từ 20-30 và 28% với độ tuổi trên 60.

Tuy nhiên, các ca nhiễm tại Tokyo gần đây cho thấy độ tuổi từ 20-30 tuổi chiếm nhiều hơn. Chỉ riêng trong tháng 6, đã có 994 ca nhiễm tại Tokyo, trong đó độ tuổi từ 20-30 chiếm khoảng 70%, và độ tuổi trên 60 chiếm khoảng 10%.

https://www.asahi.com/articles/ASN726K53N72ULBJ00Z.html