Tokyo cho biết sẽ cân nhắc việc yêu cầu ngừng kinh doanh các cửa hàng trong trường hợp chính phủ công bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 2

Trước tình hình đã có hơn 100 ca nhiễm COVID-19 trong 2 ngày liên tiếp, Thống đốc Tokyo, bà Koike cho biết sẽ thu thập ý kiến từ các chuyên gia trong việc cân nhắc yêu cầu ngừng kinh doanh các cửa hàng trong trường hợp chính phủ công bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 2. Bà cũng cho biết sẽ cân nhắc việc yêu cầu ngừng kinh doanh trên phạm vi toàn bộ Tokyo hay chỉ giới hạn với một vài khu vực hoặc một vài hình thức kinh doanh nhất định.

https://news.yahoo.co.jp/articles/4dfaab6cabd4bb4fe9ec182f3227aa1cdd1ffdf3

Quận Toshima, Tokyo thực hiện xét nghiệm PCR đối với toàn bộ cửa hàng host-club

Trước tình hình có nhiều ca nhiễm COVID-19 xảy ra tại các cửa hàng ăn uống tiếp khách, Quận Toshima (Tokyo), nơi có khu vực Ikebukuro sầm uất, cho biết sẽ thực hiện xét nghiệm PCR đối với các nhân viên tại toàn bộ 9 cửa hàng host-club trong khu vực.

https://www.asahi.com/articles/ASN736X61N73UTIL038.html