Chính phủ cho biết Tokyo sẽ không thuộc đối tượng trong chiến dịch thúc đẩy du lịch “Go To”

Trước tình hình có nhiều ca nhiễm COVID-19 gia tăng đột ngột tại Tokyo, chính phủ công bố phương hướng sẽ điều chỉnh lại nội dung chiến dịch thúc đẩy du lịch “Go To”, cụ thể sẽ loại bỏ Tokyo khỏi đối tượng của chiến dịch này.

https://news.yahoo.co.jp/articles/4476891526137974e051ca82be7bbcf0cfa84853

Tình hình kinh doanh tháng 4 của các cơ quan tổ chức y tế giảm doanh thu 13% so với cùng kỳ năm ngoái

Kể từ khi chính phủ công bố tình trạng khẩn cấp, doanh thu trong tháng 4 của các cơ quan tổ chức y tế, bao gồm các bệnh viện và phòng khám đã bị giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin trên được biết qua tổng hợp thống kê từ các cơ quan y tế trên toàn quốc của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. Trong đó, khoa có doanh thu bị giảm nhiều nhất là khoa tai mũi họng, với doanh thu giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6365589

Những nhân viên làm công việc phục vụ ăn uống và vui chơi ở Shinjuku có tỷ lệ nhiễm COVID-19 khoảng 30%

Trong buổi phỏng vấn với quận Shinjuku, nhóm phóng viên được biết trong số những ca nhiễm COVID-19 tại Shinjuku, có khoảng hơn 30% trường hợp là những người đang làm việc tại các nhà hàng phục vụ ăn uống vui chơi về đêm tại Shinjuku.

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6365564