Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi phát biểu sẽ cho phép áp dụng xét nghiệm PCR bằng nước bọt đối với cả đối tượng không có triệu chứng bệnh

Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi - ông Kato cho biết, từ ngày 17/07 sẽ cho phép áp dụng xét nghiệm PCR bằng nước bọt đối với cả đối tượng không có triệu chứng bệnh. Trước đó, hình thức xét nghiệm PCR bằng nước bọt này chỉ được công nhận áp dụng đối với những người có triệu chứng bệnh trong 9 ngày trở lại.

https://news.yahoo.co.jp/articles/6bacee7b9b48307bdc5ede988bddf5a9df500ca0

Bộ Nội vụ cho biết đã có khoảng 90% số hộ dân đã được nhận tiền trợ cấp 100,000 yên

Ngày 17/07, Bộ Nội vụ cho biết cho tới thời điểm ngày 15/07, số tiền trợ cấp người dân trong tình hình dịch COVID-19 đã được phát cho hơn 90% hộ dân.

https://news.yahoo.co.jp/articles/e0f0b4336c1faaf13fe0515f7df7a46eab65548d

Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch cho biết đoàn du lịch gồm người cao tuổi và người trẻ sẽ không thuộc đối tượng được áp dụng trong chiến dịch “Go To” của chính phủ

Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch, ông Akaba cho biết những đoàn du lịch gồm người cao tuổi và người trẻ sẽ không thuộc đối tượng được áp dụng ưu đãi trong chiến dịch thúc đẩy du lịch “Go To” của chính phủ.

https://news.yahoo.co.jp/articles/12749425f9ea3c072ca8197f10dc38958fbf10f9