Giới thiệu về chúng tôi

Với mục tiêu cung cấp những thông tin từ nguồn tin chính thống nhất về dịch bệnh covid 19 tại Nhật bằng tiếng Việt, chúng tôi đã lập nên trang thông tin này. Tất cả những dữ liệu được lấy từ nguồn thông tin chính thống (do chính phủ Nhật Bản công bố) và chúng tôi tự tập hợp và phân tích. Hãy liên lạc trước khi sao chép hoặc đăng tải. Liên lạc qua email: info@thongtincovid19.jp.

Cảm ơn!

Những thông tin mới nhất về COVID – 19 và cách nhận trợ cấp! ~おかじ/okaji~

Nguồn: おかじ/okaji_Tiếng Nhật (Youtube Channel)


Kênh thông tin về Covid-19 dành cho người Việt Nam tại Nhật Bản

Nguồn: VTV4 (Facebook)